divendres, 12 de desembre de 2008

Ressenya de la sessió d'obertura

El president de l'IEC, Dr. S. Giner, va obrir el Seminari de Tardor. Com a sociòleg va subratllar la importància del tema, un tema emergent a la nostra societat, d'una complexitat extraordinària atès que s'ha de tractar des de diversos enfocaments científics: psicologia, sociologia, pediatria, pedagogia, treball social... Com combinar la privadesa amb una detecció del maltractament infantil sense posar vigilància excessiva -es preguntava.

El president de la Societat Catalana de Pedagogia, Dr. M Teixidó, va donar raó de la col·laboració entre dues associacions que es complementen, ACIM integrada per metges, juristes, psicòlegs, treballadors socials fonamentalment i la SCP integrada per pedagogs, docents i educadors. Els professionals de l'educació escolar i del lleure estan dia a dia amb els infants i adolescents i amb un millor coneixement de les situacions de maltractament poden passar de l'observació a la inferència detectant símptomes de malestar alguns dels quals poden tenir la causa en maltractament.

La presidenta d'ACIM, Dra. M.E. Palau, va fer notar que de maltractament sempre n'hi deu haver hagut. Ha quedat ben reflectit en els contes que permetien que els infants no perdessin l'esperança d'un final feliç. Així és a la Ventafocs amb clar maltractament i assetjament continu, a El Petit Polzet set germans abandonats pels pares que no els poden ni donar menjar. També queda reflectit en llibres com Matilda, sorprenentment adoptats a les escoles quan de fet es tracta d'una nena totalment desatesa pels seus pares.

Es va subratllar l'estructura de contingut del seminari amb diversitat de formats: conferències acadèmiques, mostra d'expressió de joves amb ritmes de rap hip-hop i graffiti, imatges de cinema que activen l'observació de sentiments i protocols i guies pràctiques d'actuació.

El jurista, mestre i director escolar Dr. J Cots -Adjunt per a la Infància del Síndic de Greuges estat 1997::2004- va ser l'encarregat de la conferència inicial: Els drets i deures, necessaris en infants i adolescents. Ha estat un camí llarg arribar a la Convenció sobre els drets de l'infant (UN 1989) i ara cal entendre que l'infant té dret a tenir deures que l'ajudaran a fer-se adult autònom. Recomana una lectura atenta dels articles 12 a 17, els drets a la participació: dret dels infants a formar-se un judici propi, de manifestar la seva opinió i que ha de ser tinguda en compte; l'infant ha de ser escoltat; llibertat de pensament, de consciència i de religió; dret a la llibertat d'associació i de reunió; no pot ser interferit en la seva vida privada; importància dels mitjans de comunicació perquè tingui accés a la informació, per difondre materials beneficiosos i necessitat d'una normativa adequada per protegir l'infant.

Es va situar a l'escola a partir de la seva dedicació durant vint-i-cinc anys.La necessitat d'observació sempre, l'atenció a l'esbarjo per part del mestre de pati atent als infants i no per passar-s'ho bé. Assenyalava com hi pot haver casos de maltractament del mestre, de maltractament de l'escola i de maltractament del sistema escolar. L'infant ha de poder confiar en el mestre i els antics alumnes sempre recordaran positivament aquell mestre que encara que els hagués d'exigir, sempre va confiar en ell. Malament si deixem en els alumnes un mal record i vivència. Estar atents, observadors dels infants, no atempta contra la privacitat. La privacitat no és immunitat
i hem de poder detectar maltractament.
Programa del Seminari de Tardor 2008
EL MALTRACTAMENT A INFANTS I ADOLESCENTS
Dies 11 i 12 de desembre de 2008 a l'Institut d'Estudis Catalans
Organitza: Societat Catalana de Pedagogia
en col·laboració amb l'Associació Catalana per la Infància Maltractada
  • 4 conferències: Drets i deures necessaris, Dr. J. Cots. Tipologia, Dra. A. Sebastián. Indicadors de risc, Dra. C. Pachon. Model d'intervenció, Dra. M.E. Palau.
  • 1 mostra de graffiti i de hip-hop amb els joves que així s'expressen.
  • 5 seqüències de films.
  • 4 presentacions: serveis institucionals, A. Moreno. Programes d'ACIM, Guies. Protocols.
  • molt diàleg i participació de tots els professionals.
  • Sessió restringida: Les eines per a la intervenció (Certifiacció 20 h formació)
Inscripció a http://scp.iec.cat
Atès l'alt nombre de participants, la sala reservada a l'IEC queda petita. Totes les activitats es faran a l'auditori del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al carrer Egipcíaques cantonada carrer Hospital.

L'entrevista a la Presidenta de l'Associació Catatalana per la Infància Maltractada

El maltractament infantil, un mal estès
TV3 (22:02m) En parlem amb Maria Eulàlia Palau del Pulgar, presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, el dia que comença el judici del "cas Alba".
Maria-Eulàlia Palau
Les eines per a la intervenció (Elaboració per a completar les 20 h. Termini 12.02.09)
Associació Catalana per la Infància Maltractada. Programes (I. Peris)
ME-PALAU. La intervenció davant del maltractament: CRAPs
C. PACHON. Observatori del maltractament i indicadors de risc
IIMUinforme2008
A. SEBASTIÁN. Tipologia de maltractaments
Convenció sobre els drets de l'infant (UN 1989)
Convenció drets infant il·lustrada
Edició íntegra digital descarregable. Podeu trobar-la en publicacions impreses anteriors de Departament de Benestar i Família (2001), Síndic de Greuges de Catalunya, Justícia i Pau, Cenrte Unesco de Catalunya.
Sembla que no ha tingut massa difusió entre els docents i entre els monitors d'esplai i lleure.

Rap en català també

Rap: No, jo no sóc polac

Encuentro urbano de culturas
Graffitoteca

Graffiti de Girona

Graffiti a l'autovia
Protocol maltractaments infants

dijous, 11 de desembre de 2008

Encuentro urbano de culturas con JuanCa
Sessió que no es va poder fer en viu i directe al pati de la seu de l'IEC. La situació de mesa de congrés no era l'adequada per al jove JuanCa que no disposava de fons rítmic amb dJ i samples.
Posem enllaços disponibles a Internet de graffiti i de ritmes rap - hip hop, en castellà, en català. Màxima diversitat. Es tracta de conèixer la seves expressions, les seves vivències. Comprendre el grau d'estereotipació o de creativitat i pensar en quina mesura es poden incorporar a classe de llengua i de música. És també una manera d'escoltar els joves i no dir res és deixar-los sotmesos a modes o expresions dominants.

Graffiti - Hip Hop repertori

divendres, 5 de desembre de 2008

Observar els sentiments. Imatges de cinema


El maltractament a infants i adolescents ahir

Un asssumpte que no és nou però que hem d'eradicar entre tots. Els professionals de l'educació mantenim una relació privilegiada amb la infància, per la qualitat, la freqüència i la continuïtat del tracte. Amb una observació atenta i informada podem detectar un inici de mal tracte, abans que de manera greu arribi als profesionals de la salut i de la intervenció social.El maltractament a infants i adolescents avui


Maltractament entre iguals, l'assetjament
Tolerancia cero contra el maltrato escolar
El maltrato infantil en el mundo desarrollado
Les diferents administracions que han d'atendre la infància
Actuació via Telèfon de la Infància
900 300 777 infància respon
El cas de la nena Alba, encara
Coincidint amb el Seminari de Tardor hem conegut el judici seguit pel cas de la nena Alba.
EAIA . Tipus de maltractaments
Glosario del maltrato infantil
La custòdia compartida dels fills encara pendent
Cap a la nova Llei d'Infància de Catalunya
GenCat - Departament d'Acció Social i Ciutadania

"Hoy lo he pensado". Rap hip-hop amb molta llengua extraescolar.

Quina imatge d'infant o jove es va construint?

Quina imatge d'infant o jove es va construint?

Quina imatge d'infant o jove es va construint?

Quina imatge d'infant o jove es va construint?