divendres, 12 de desembre de 2008

Ressenya de la sessió d'obertura

El president de l'IEC, Dr. S. Giner, va obrir el Seminari de Tardor. Com a sociòleg va subratllar la importància del tema, un tema emergent a la nostra societat, d'una complexitat extraordinària atès que s'ha de tractar des de diversos enfocaments científics: psicologia, sociologia, pediatria, pedagogia, treball social... Com combinar la privadesa amb una detecció del maltractament infantil sense posar vigilància excessiva -es preguntava.

El president de la Societat Catalana de Pedagogia, Dr. M Teixidó, va donar raó de la col·laboració entre dues associacions que es complementen, ACIM integrada per metges, juristes, psicòlegs, treballadors socials fonamentalment i la SCP integrada per pedagogs, docents i educadors. Els professionals de l'educació escolar i del lleure estan dia a dia amb els infants i adolescents i amb un millor coneixement de les situacions de maltractament poden passar de l'observació a la inferència detectant símptomes de malestar alguns dels quals poden tenir la causa en maltractament.

La presidenta d'ACIM, Dra. M.E. Palau, va fer notar que de maltractament sempre n'hi deu haver hagut. Ha quedat ben reflectit en els contes que permetien que els infants no perdessin l'esperança d'un final feliç. Així és a la Ventafocs amb clar maltractament i assetjament continu, a El Petit Polzet set germans abandonats pels pares que no els poden ni donar menjar. També queda reflectit en llibres com Matilda, sorprenentment adoptats a les escoles quan de fet es tracta d'una nena totalment desatesa pels seus pares.

Es va subratllar l'estructura de contingut del seminari amb diversitat de formats: conferències acadèmiques, mostra d'expressió de joves amb ritmes de rap hip-hop i graffiti, imatges de cinema que activen l'observació de sentiments i protocols i guies pràctiques d'actuació.

El jurista, mestre i director escolar Dr. J Cots -Adjunt per a la Infància del Síndic de Greuges estat 1997::2004- va ser l'encarregat de la conferència inicial: Els drets i deures, necessaris en infants i adolescents. Ha estat un camí llarg arribar a la Convenció sobre els drets de l'infant (UN 1989) i ara cal entendre que l'infant té dret a tenir deures que l'ajudaran a fer-se adult autònom. Recomana una lectura atenta dels articles 12 a 17, els drets a la participació: dret dels infants a formar-se un judici propi, de manifestar la seva opinió i que ha de ser tinguda en compte; l'infant ha de ser escoltat; llibertat de pensament, de consciència i de religió; dret a la llibertat d'associació i de reunió; no pot ser interferit en la seva vida privada; importància dels mitjans de comunicació perquè tingui accés a la informació, per difondre materials beneficiosos i necessitat d'una normativa adequada per protegir l'infant.

Es va situar a l'escola a partir de la seva dedicació durant vint-i-cinc anys.La necessitat d'observació sempre, l'atenció a l'esbarjo per part del mestre de pati atent als infants i no per passar-s'ho bé. Assenyalava com hi pot haver casos de maltractament del mestre, de maltractament de l'escola i de maltractament del sistema escolar. L'infant ha de poder confiar en el mestre i els antics alumnes sempre recordaran positivament aquell mestre que encara que els hagués d'exigir, sempre va confiar en ell. Malament si deixem en els alumnes un mal record i vivència. Estar atents, observadors dels infants, no atempta contra la privacitat. La privacitat no és immunitat
i hem de poder detectar maltractament.