dimecres, 23 de gener de 2013

Propostes educatives i línies d'intervenció pedagògica
Sessió de 31 de gener  


MESTRES conèixer els alumnes, identificar capacitats i compensar dificutats
 


ELS NOIS  DEL COR.  / St. Marc de Lyon. Inquiet, cada infant té aptituds que cal desvetllarETIQUETES... que objectualitzen i oculten la persona... que ha de construir la seva personalitat
 
SOM EL MÓN, SOM ELS INFANTS, cada infant ell mateix, tots pels infants